ReglerI det efterfølgende vil vi løbende opdatere reglerne indtil alle regler er indskrevet.

Der spilles til 10000, og åbnes på følgende:

0 – 1495 = 50 p
1500 – 2995 = 90 p
3000 – 5995 = 120 p
6000 – 10000 = canasta


Kortene gælder for følgende:

4 til 9 = 5 p
10 til 13 = 10 p
Es = 15 p
2´er = 20 p
Joker = 50 p
Røde 3´er = 100
Alle 4 røde 3´er = 800


De regler vi spiller efter, er tilpassede for at gøre spillet sjovere. De ligger i nogen henseende et stykke fra de regler der kan betegnes som værende de "internationale regler". Man skal huske på, at i de over 100 år Canasta spillet er blevet spillet af folk rundt omkring i verden, er reglerne blevet ændrede og tilpassede til de enkelte lande og traditioner. Ja selv i USA, hvor spillet er meget udbredt, er reglerne forskellige fra by til by. Vi påstår ikke, at vores regler er de rigtige. Vi mener, at de regler vi spiller med, gør spillet væsentligt sjovere og væsentligt sværere. Det er vores overbevisning, at man ved vores regler får større indflydelse på sit eget spil. Reglerne fremmer den enkelte spillers spil ved at tilgodese de teknisk gode spillere. Spillere, der er gode til at huske kortene og til at læse spillet, har fordele, men samtidig kan enhver nybegynder på kort tid lære disse færdigheder. Herunder har vi forsøgt at lave en beskrivelse af vores regler. Mail til canasta@canasta.dk hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores regler.

Man starter med at trække makkere. Man trækker makker ved at sprede kortene ud på bordet. Hver af de 4 spillere trækker et kort. De 2 højeste og de laveste spiller sammen. Skulle der være 2 spillere, der trækker det samme kort, og disse 2 kort hverken er de højeste eller det laveste, trækker de 2 spillere nye kort.
Der spilles med 2 sæt kort, med 3 jokere i hvert spil. I alt 110 kort. Kortene blandes og gives på skift af 4 spillere i uret retning. Der skal tages af, og dette må IKKE gøres af den, der blander eller dennes makker. Skulle der være en af disse 2 der forsøger på det, må man som modspiller give dem et ”klap” (enhver der har prøvet dette, vil vide hvad det er).
Der gives 13 kort til hver. Resten lægges i en bunke på bordet, det øverste kort vendes og placeres med billedsiden op på den ene side af bunken.
Den spiller, der sidder på venstre side af den, der har givet kort, starter spillet ved at trække et kort i bunken. I første runde ligger man de røde 3´ere man eventuelt måtte have fået ved kortgivningen. Man trækker et nyt kort for hver rød 3´er man har på hånden. De røde 3´ere tæller IKKE med i en åbning.
Herefter fortsætter spillet til hver enkelt spiller på skift i urets retning. Der må ikke åbnes i første omgang, og derfor må man naturligvis heller ikke tage bunken.
Når det bliver spilleren, der startede spillet,’s tur igen, gives spillet frit, og vedkommende må åbne, såfremt dette er muligt. Hvad, man skal åbne på, afhænger af, hvor mange point, man har (se tabellen øverst på siden). Man skal åbne ved at ligge mindst 3 kort på bordet. Det, man lægger ned, skal bestå af mindst 3 ens kort. Man må gerne bruge jokere til at åbne med, dog skal der være overtal af ”rene” kort. Så snart spillet er givet frit, må bunken også tages, dog kun i det tilfælde, at man kan bruge det øverste kort. Enten som tillægskort til noget, som man allerede samler på, som er lagt på bordet, eller som noget man samler på, som man har på hånden. Bunken kan spærres med enten en sort 3´er, som kun spærrer for den næste spiller, eller med en joker som spærrer for alle spillere. En bunke, som er spærret med en joker, kan tages, såfremt man har 2 rene kort af samme slags som det kort der ligger øverst i bunken på hånden. Det vil sige, at sidder man med 2 7´er på hånden må man tage bunken, hvis der ligger en 7’er øerst. Har man 1 7´er og en joker på hånden må man i dette tilfælde ikke tage bunken. Man må ikke tage bunken for at lægge kortet til noget, som allerede er lagt på bordet. Når man tager bunken, uanset hvornår dette sker, må man i den omgang man tager bunken KUN bruge det øverste kort. De resterende kort i bunken må først bruges i den efterfølgende omgang. Denne regel er en af de regler som er helt speciel for vores forening. Der er flere årsager til lige denne regel. Den ene er, at den forhindrer folk i at tage bunken konstant. Den anden er, at man som modspiller kan lukrere på, at en spiller tager en stor bunke, hvorefter man lukker, inden vedkommende når at bruge den. På denne måde kan man score et par billige point. Man skal huske på, at modstanderholdets minuspoint er til ens egen fordel.

Man skal samle 7 kort på bordet af samme slags for at lave en canasta. Der skal være overtal af ”rene” kort. Det vil sige, at man ikke må lægge jokere til en samling, uden der er overtal af ”rene” kort. Man taler om røde og sorte canastaer. En rød canasta er 7 kort samlet uden jokere, den giver 500 point i optælling. En sort canasta er 7 kort samlet med en eller flere jokere. En sort canasta giver 300 point i optællingen.
Spillet fortsætter ind til en af spillerne har lagt sit sidste kort, enten i bunken eller på bordet som et tillægskort. Der kan lukkes hvis man til sidst sidder med 3 eller 4 sorte 3´ere. Disse lægges ned som point. Sorte 3´ere kan derfor kun lægges ned i en situation, hvor man lukker.

Når der er lukket, skal pointene tælles op. Man tæller først for sine canastaer. Det tal giver man så til skriverne. Herefter tæller man alle sine andre point op, og giver dette tal til skriveren. De 2 tal lægge sammen og giver så omgangens samlet antal point for det enkelte hold. I det tilfælde et hold ikke har lavet canasta, er alle holdets point minuspoint. Både de point man har på hånden og de kort, man eventuelt måtte have liggende på bordet. Denne regel er også helt specielt for vores forening. Den fremmer, at der bliver lukket hurtigere i det tilfælde, at det ene hold ikke har lavet canasta. Derved kan man også i dette tilfælde mere specifikt spille efter at give sin modstander minuspoint.

Medspillere må ikke snakke sammen om spillet. Eneste undtagelse er, at en spiller skal spørge sin medspiller om vedkommende må lukke. Læs eventuelt afsnittet nederst på siden  "Særregler", for nærmere forklaring på denne regel

Vælger et hold at stoppe et spil i utide, går sejren til modstanderholdet. Også selvom holdet er foran. Eks. på et sådan spil kan være et spil, der trækker langt ud, og en enkelt spiller bliver træt. Denne skal så sammen med sin makker blive enig, om spillet skal opgives. Modstanderholdet kan ikke komme med indsigelser til holdets beslutning. En undtagelse fra denne regel er, hvis man inden spillets start alle 4 er enige om, hvad tid spillet skal slutte. I det tilfælde tilfalder sejren det hold, der har flest point.

Særregler

1. Glemmer man at tage ekstrakort for en rød 3´er er det bare ærgerligt. Man kan tage kort for den røde 3´er til man har lagt kort ud i bunken.

2. Medspillere må ikke ”snakke” sammen under spillet. Der må heller ikke kommes med hint, antydninger, peges, fingersprog, eller på anden måde antydninger om spillet. Et brud på denne regel kan medføre, at modstanderen kan forlange en straf på -500 point. Dette skal opgøres, når runden er afsluttet. Det er til enhver tid modstanderen, der skal gøre opmærksom på, at der gives hint under spillet. Det er derfor også modstanderen, der afgører om hintet har været så alvorligt, at denne regel skal tages i brug. Undtagelsen er, at medspilleren SKAL spøge om vedkommende må lukke.

3. Når runden er afsluttet skal alle point tælles op. Den, der samler, tæller point op. Det vil sige også de minuspoint, som medspilleren må sidde med. Spilleren, der ikke samler, overdrager sine kort til samleren, og denne tæller så alle point sammen. Minuspoint, såvel som pluspoint skal tælles op åbent, så alle ved bordet kan se, hvilke point hverisær måtte have siddet med, da omgangen blev afsluttet. Et brud på denne regel medfører et ekstra -500 point, som afregnes med det samme. Det er op til samleren at sikre, at der ikke er nogen fra modstanderholdet, der er i tvivl om, hvilke point, der er talt op. Det vil sige, at straffen kan udløses såfremt modstanderholdet ikke har godkendt det optalte.