Carsten Mille
Dato Sted Antal serier Kegler Dags snit Samlet snit Over all Dato Sted Antal serier Kegler Dags snit Samlet snit Over all
22-maj Herlev 5 708 141,60 141,60 Antal serier Snit 22-maj Herlev 5 704 140,80 140,80 Antal serier Snit
29-maj Herlev 4 654 163,50 151,33 13 153,62 29-maj Herlev 4 518 129,50 135,78 13 137,77
08-aug Herlev 4 635 158,75 153,62 08-aug Herlev 4 569 142,25 137,77