Carsten Mille
Dato Sted Antal serier Kegler Dags snit Samlet snit Over all Dato Sted Antal serier Kegler Dags snit Samlet snit Over all
22.maj Herlev 5 708 141,60 141,60 Antal serier Snit 22.maj Herlev 5 704 140,80 140,80 Antal serier Snit
29.maj Herlev 4 654 163,50 151,33 9 151,33 29.maj Herlev 4 518 129,50 135,78 9 135,78