Svenne
2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 5 5 5 6 6 6 7 4 3 2 1
2018 Spil 1 Spil 2 Spil 3 Spil 4 Spil 5 Spil 6 Spil 7 Spil 8 Spil 9 Spil 10 Spil 11 Samlet Snit 2018 Over all Score Snit på en aften Samlet Spil 1 Spil 2 Spil 3 Spil 4 Spil 5 Spil 6 Spil 7 Spil 8 Spil 9 Spil 10 Spil 11 Samlet Snit
Snit 109 119 143 90 108 112 115 145 159 #### ####     Antal spil Snit Højeste Laveste  Højeste Laveste Snit 109 116 136 104 129 117 108 128 136 119 84    
19.jan 108 99 127 92 100 99 141         766 109 16 118,25 159 87 125 109 11.maj 96 100 130 126 127 125 94 134       932 117
01.feb 109 139 158 87 116 124 89 145 159     1126 125 08.jun 104 120 124 129 119 111 104 116 133 127   1187 119
                            Spil i alt Spil over Antal Spil over Antal Spil over Antal 25.sep       97 133 110 113         453 113
                            16 220 0 170 0 120 7 25.nov 126 120 140 95 181 133 118         913 130
                            210 0 160 0 110 8 12.dec             96 117 116 111 84 524 105
                            200 0 150 2 100 11 19.jan 108 99 127 92 100 99 141         766 109
                            190 0 140 4 90 14 01.feb 109 139 158 87 116 124 89 145 159     1126 125
                            180 0 130 5 80 16 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            Samlet Over all Score Snit på en aften 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            Antal spil Snit Højeste Laveste  Højeste Laveste 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            50 118,02 181 84 130 105 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            Spil i alt Spil over Antal Spil over Antal Spil over Antal 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            50 220 0 170 1 120 23 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            210 0 160 1 110 33 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            200 0 150 3 100 39 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            190 0 140 6 90 47 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            180 1 130 12 80 50 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            Snit udvikling Snit udvikling 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            Dato Års snit Samlet snit Dato Års snit Samlet snit 00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            19.jan 109,43 116,46       00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            01.feb 118,25 118,02       00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                        00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00.jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0